Cihelna Slavkov:  Projekt výstavby obchodně-průmyslové zóny pokračuje

Cihelna Slavkov: Projekt výstavby obchodně-průmyslové zóny pokračuje

22.03.2023 / Projekty

Cihelna spojuje. Komplexní víceúčelový areál včetně objektů výroby, skladování, maloobchodu, administrativy, ale i služebního bydlení plánujeme postavit ve východní části Slavkova u Brna.

Byla zaregistrována územní studie a nyní pracujeme na kompletaci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a zajišťujeme stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. 

 

Nově se vybudují veškeré inženýrské sítě a technická infrastruktura. Vjezd do areálu je plánován formou praktické okružní křižovatky. Zázemí pro své podnikání zde najdou například řemeslníci a živnostníci, ale i logistické firmy. U každé z budov bude parkovací stání pro zaměstnance i návštěvníky. Aby zde vniklo příjemné prostředí pro práci i volný čas, navrhli jsme množství kvalitních zelených ploch s parkovými úpravami, nebo kavárnu doplněnou o vodní plochu. 

Projekt je rozdělen do 2 etap o celkové ploše 12,5 hektarů.

V 1. etapě plánujeme vybudovat 10 halových objektů a při vjezdu do areálu dominantní administrativní budovu o celkové zastavěné ploše 11 950 m2.

Předpoklad zahájení realizace 1. etapy je v 1. polovině roku 2024.

V rámci 2. etapy počítáme s výrobními a skladovacími halami a administrativními budovami o celkové zastavěné ploše 26 380 m2.

Kontaktujte nás

Adresa:

YDeal Funds SICAV a.s.
Realitní Podfond
Na Poříčí 1071/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

Kontaktní informace:

Dat. schránka: itk8hva
IČO: 14175738
Společnost vedená pod spisovou značkou B 27023 vedená u Městského soudu v Praze

E-mail:

Investovat s námi můžete i prostřednictvím našeho obchodního partnera:
Czech Investment Services s.r.o.
Fügnerova 818/8
702 00 Ostrava–Přívoz
Tel.: +420 597 578 393
E-mail: info@cz-in.cz
www.cz-in.cz

Napište nám: